Kotipalvelut

Kotipalvelut

Kotipalvelu

Kuopiossa tuetaan kotona asumista mahdollisimman pitkään. Kotiin järjestetään erilaisia palveluja. Palvelun tarve voi johtua vammasta, sairaudesta tai vanhuudesta. Palvelun tarve ja asiakkaan toimintakyky kartoitetaan kotikäynnillä asiakkaan luona. Kun kotona asuminen ei enää onnistu kotihoidon palvelujen turvin, yksi mahdollisuus on siirtyä palveluasumisen piiriin.

Kotisairaanhoito ja hyvinvointia edistävät kotikäynnit

Kotisairaanhoidon kotikäynnillä kartoitetaan asiakkaan elämäntilanne. Kotikäynnin tavoitteena on tukea kotona asumista ja arvioida asiakkaan palveluntarve.

Kaupungin kotisairaanhoitajat tekevät myös hyvinvointia edistäviä kotikäyntejä kuopiolaisten ikäihmisten luo. Käynnit perustuvat asiakkaan vapaaehtoisuuteen.

Hyvinvointia edistäviä kotikäyntejä tehdään 77-vuotiaiden kuopiolaisten luo. Kotikäyntiä tarjotaan 77 vuotta täyttäville kuopiolaisille lähetettävässä kirjeessä, jossa kerrotaan kotikäynnin tarkoituksesta ja annetaan ohjeet ajan varaamiseksi kotisairaanhoitajalle. Käynti on maksuton.

Kotisaattohoito

Kuopion kaupungin kotihoidossa on mahdollisuus kotisaattohoitoon. Kotihoito toimii yhteistyössä KYS:n ja Harjulan sairaalan saattohoidon tukiyksikön kanssa. Tavoitteena on turvata asiakkaan selviytyminen kotona mahdollisimman pitkään. Tutussa ja turvallisessa kotiympäristössä saattohoito toteutetaan yhteistyössä asiakkaan ja omaisten / läheisten kanssa sovitun hoitosuunnitelman mukaan.

Kotihoidon omavalvontasuunnitelma (pdf-tiedosto)

Ateriapalvelut

Ateriapalvelut on tarkoitettu vanhuksille ja vammaisille, jotka eivät itse kykene huolehtimaan ruokailustaan. Ateriapalveluna tarjotaan yksi lounaaksi tarkoitettu ateria päivässä. Ateriat toimitetaan joko kotiin tai asiakas voi käydä syömässä palvelukeskuksessa ja palvelutalossa.

Ateriapalvelun hinnat vahvistetaan vuosittain: Asiakasmaksut

Lisätietoja: puh. 017 183 245, Karttula puh. 044 718 4912

Ateriapalvelujen myöntämisperusteet  vuodelle 2016 (pdf), vahvistettu Kuopion perusturva- ja terveyslautakunnassa 15.12.2015

Turvapalvelut

Hyvinvointiteknologiaopas, lukuversio (pdf)

Lisätietoja (uudet asiakkaat) puh. 017 183 245

Lisätietoja (kotihoidon asiakkaat), puh. 044 718 3440 tai 044 718 3242

Lisätietoja (palvelutalojen asukkaat), puh. 044 718 3610 tai 044 718 7306

Turvapalvelujen myöntämisperusteet vuodelle 2016 (pdf), vahvistettu Kuopion perusturva- ja terveyslautakunnassa 15.12.2015

Omaishoito

Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön kotona tapahtuvaa hoitoa, jossa hoidon antaa omainen, läheinen tai muu henkilö. Hoitajana voi olla omainen tai muu hoidettavalle läheinen henkilö. Tukea ei voi myöntää yksityiselle palveluntuottajalle.

Omaishoidon tuki on kokonaisuus, joka muodostuu hoidettavalle annettavista tarvittavista palveluista ja hoitajalle annettavasta:

  • hoitopalkkiosta,
  • vapaasta ja
  • omaishoitoa tukevista palveluista, kuten päiväkeskustoiminnasta, vuorohoidosta tai kotiin tuotetuista palveluista.

Hoitopalkkio on porrastettu kahteen maksuluokkaan, jonka suuruus ja myöntämisperusteet päätetään vuodeksi kerrallaan määrärahojen mukaisesti. Perusturva- ja terveyslautakunta päättää myöntämisperusteet vuosittain. Vuoden 2016 myöntämisperusteet käsitellään perusturva- ja terveyslautakunnassa helmikuussa 2016.

Omaishoitajan vapaan järjestäminen

Omaishoitajalla on oikeus kolmeen vapaapäivään kuukaudessa.

Vapaan järjestämisen vaihtoehtoja ovat:

Muita palveluja omaishoidon tuen asiakkaille

Ulkoiluavustaja

Ulkoiluavustaja on kaupungin kotihoidon ja omaishoidon asiakkaille suunnattua palvelua. Toiminta kustannetaan kaupungille lahjoituksena saaduista perintörahoista ja tehtävää hoitaa kaupungin työntekijää. Apu kohdennetaan asiakkaille, joilla ei ole muutoin mahdollisuutta ulkoiluun. Pyörätuoliasiakkaita ulkoiluun ei voida ottaa.

Ulkoiluavustajan hakemuslomake

Tilapäinen hoitopalvelu ikääntyneelle omaishoidettavalle

Omaishoitajan tilapäisen poissaolon ajaksi (1-3 tuntia) arkisin klo 8-15 välillä toimintakeskuksissa: Tilapäinen hoitopalvelu

Palveluasuminen

Palveluasuminen on asumista palvelutalossa tai ryhmäkodissa. Asukas on vuokrasuhteessa vuokranantajaan ja asiakkaan tarvitsemat hoidolliset palvelut järjestää kotihoito. Palvelutaloon ja ryhmäkotiin haetaan vanhusten palveluohjauksen kautta.

Palvelutaloihin tehdään hakemuksen lisäksi asuntohakemus.

Palveluasumisen omavalvontasuunnitelma (pdf)

Omassa kodissa asumista pyritään tukemaan mahdollisimman pitkään. Asumispalvelut on tarkoitettu henkilöille, joiden asuminen omassa kodissa ei ole mahdollista kotiin saatavien palvelujen avulla.

Moniammatillinen työryhmä arvioi asumispalvelujen tarvetta ja tarvittaessa ohjaa täyttämään asumispalveluhakemuksen.

Vanhusten asumispalveluiden palvelutasomääritykset (pdf)

Vanhusten palveluohjaus

Puhelinpalvelu ma - pe klo 8.00 - 14.00

Puh. 017 183 245

 

Vanhusten asumispalvelut

Puh. 044 718 3244 (ulkopaikkakuntalaiset ja toiseen kuntaan muuttavat hakijat)

 

Tavallinen palveluasuminen ryhmäkodeissa

Asukas on vuokrasuhteessa vuokranantajaan, ja asiakkaan tarvitsemat hoidolliset palvelut järjestää Kuopion kaupunki tai yksityinen yrittäjä. Ryhmäkotiin haetaan vanhusten palveluohjauksen kautta.

 

Palvelukeskukset ja pitkäaikaishoito

Kuopion kaupungilla on pitkäaikaishoidon laitospaikkoja Puijonlaakson, Riistaveden, Nilsiän ja Maaningan  palvelukeskuksissa,  Harjulan sairaalan osastoilla 8-10 ja Karttulan terveysaseman vuodeosastolla.

 

Palvelukeskukset

Levänen (kartta)

Puijonlaakso (kartta)

Riistavesi (kartta)

Nilsiä (kartta)

 

LEVÄSEN PALVELUKESKUS

Paikkoja muistisairaille tai muille pitkäaikaista asumispaikkaa tarvitseville kuopiolaisille. Palvelukeskus sijaitsee Leväsen kaupunginosassa noin 8 km Kuopiosta etelään. Leväsen...

Lue lisää Leväsen palvelukeskuksesta

 

PUIJONLAAKSON PALVELUKESKUS

Puijonlaakson palvelukeskus Puijonlaakson palvelukeskuksessa toimii kaksi 41-paikkaista pitkäaikaishoidon/vuorohoidon osastoa. Palvelukeskuksessa toimii myös 7-paikkainen Iltaruskokoti....

Lue lisää Puijonlaakson palvelukeskuksesta

 

RIISTAVEDEN PALVELUKESKUS

Hoivaosasto Lemmikki, jossa on 12 pitkäaikaishoivan paikkaa ja hoitokoti Valpuri, jossa on 13 tehostetun palveluasumisen paikkaa. Riistavesi sijaitsee 38 kilometriä Kuopion...

Lue lisää Riistaveden palvelukeskuksesta

 

HOITOKOTI OLLUKKA JA VANHAINKOTI LOKOTTAJA

Tehostetun asumispalvelun yksikkö Ollukka ja pitkäaikaishoidon yksikkö Lokottaja sijaitsevat Nilsiässä. Ollukassa on tehostettua palveluasumista muistisairaille ja...

Lue lisää Hoitokoti Ollukka ja vanhainkoti Lokottajasta

 

Senioripalvelut Savon alueella

Ikäihmisille suunnatut kerrostalot ja ryhmäkodit

Ainolan ryhmäkoti

Vanhainkodintie 12, 72100 Karttula

Puh. 044 718 4976

 

 

 

Marinpiha

Räätälintie 3, 72100 Karttula

Puh. 044 718 4927

 

 

 

Männistön palveluasuminen

Melankatu 10 B, 70500

Puh. 044 718 3622

Asumisyksikkö Väinölä

Puh. 044 718 3318

Asumisyksikkö Ilmatar

Puh. 044 718 3323

Tervetuloa asumaan

Mäntykampuksen alueelle (pdf)

 

Mäntylä

Untamonkatu 5

70500 Kuopio

puh. 044 718 3413

 

 

 

 

 

Alava

Siikaniemenkatu 6

70620 Kuopio

puh. 044 718 3610

 

 

 

 

 

Pyörö

Pyörönkaari 28

70820 Kuopio

puh. 044 718 6756

 

 

 

 

Suokatu

Maljalahdenkatu 7,

70100 Kuopio

Toimisto puh. 044 718 1690

 

 

 

Ryhmäkoti Iltarusko

Puijonlaakson palvelukeskus

Sammakkolammentie 12,

70200 Kuopio

puh. 044 718 3440

 

 

 

Tervaniityn
asumispalveluyksikkö

Tervaniitynkatu 3

70840 Kuopio

puh. 044 718 3525

Tervetuloa asumaan
Tervaniittyyn -esite (pdf)

Palvelutalo Lepola

www.palvelutalolepola.fi

 

 

Ryhmäkoti Iltatuuli 2

Kalevantie 4,

73300 NILSIÄ

puh. 044 748 2627

 

Karhitien pienryhmäkoti

Karhitie,

7330 NILSIÄ

puh. 044 748 2626

 

 

 

Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet

Hallinnon yhteystiedot ja palautelomake

Muita asuntojen tarjoajia

Kuopion Vanhustenkotiyhdistys ry

Untamonkatu 5, 70500 Kuopio, puh. 017 264 8400

 

Vanhusten ja lasten tuki -säätiö r.s.

Mailatie 4, 70200 Kuopio, puh. 017 282 0118

 

Riistaveden Vanhustentukiyhdistys ry

Lokkitie 12, 71600 Riistavesi

Martti Rönkkö, hallituksen pj., puh.040 503 4014

Juhani Nissinen, toiminnanjohtaja, puh. 0400 672 456

 

Vehmersalmen Vanhustenkotiyhdistys ry

Repopellontie 311, 71310 Vehmersalmi, puh. 050 326 7727

 

Nilsiän Vanhustensuoja ry

Tilhintie 1-3, 73300 Nilsiä, puh. 044 328 1143

 

 

Ainolan ryhmäkoti

Vanhainkodintie 12, 72100 Karttula

Puh. 044 718 4976

Marinpiha

Räätälintie 3, 72100 Karttula

Puh. 044 718 4927

Männistön palveluasuminen

Melankatu 10 B, 70500

Puh. 044 718 3622

Asumisyksikkö Väinölä

Puh. 044 718 3318

Asumisyksikkö Ilmatar

Puh. 044 718 3323

Tervetuloa asumaan Mäntykampuksen alueelle (pdf)

Mäntylä

Untamonkatu 5

70500 Kuopio

puh. 044 718 3413

Alava

Siikaniemenkatu 6

70620 Kuopio

puh. 044 718 3610

Pyörö

Pyörönkaari 28

70820 Kuopio

puh. 044 718 6756

Suokatu

Maljalahdenkatu 7,

70100 Kuopio

Toimisto puh. 044 718 1690

Ryhmäkoti Iltarusko

Puijonlaakson palvelukeskus

Sammakkolammentie 12,

70200 Kuopio

puh. 044 718 3440

Tervaniityn asumispalveluyksikkö

Tervaniitynkatu 3

70840 Kuopio

puh. 044 718 3525

Tervetuloa asumaan
Tervaniittyyn -esite (pdf)

Palvelutalo Lepola

www.palvelutalolepola.fi

Ryhmäkoti Iltatuuli 2

Kalevantie 4,

73300 NILSIÄ

puh. 044 748 2627

Karhitien pienryhmäkoti

Karhitie,

7330 NILSIÄ

puh. 044 748 2626

 

Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet

Hallinnon yhteystiedot ja palautelomake

Ainolan ryhmäkoti

Vanhainkodintie 12, 72100 Karttula

Puh. 044 718 4976

Marinpiha

Räätälintie 3, 72100 Karttula

Puh. 044 718 4927

Männistön palveluasuminen

Melankatu 10 B, 70500

Puh. 044 718 3622

Asumisyksikkö Väinölä

Puh. 044 718 3318

Asumisyksikkö Ilmatar

Puh. 044 718 3323

Tervetuloa asumaan Mäntykampuksen alueelle (pdf)

Mäntylä

Untamonkatu 5

70500 Kuopio

puh. 044 718 3413

Alava

Siikaniemenkatu 6

70620 Kuopio

puh. 044 718 3610

Pyörö

Pyörönkaari 28

70820 Kuopio

puh. 044 718 6756

Suokatu

Maljalahdenkatu 7,

70100 Kuopio

Toimisto puh. 044 718 1690

Ryhmäkoti Iltarusko

Puijonlaakson palvelukeskus

Sammakkolammentie 12,

70200 Kuopio

puh. 044 718 3440

Tervaniityn asumispalveluyksikkö

Tervaniitynkatu 3

70840 Kuopio

puh. 044 718 3525

Tervetuloa asumaan
Tervaniittyyn -esite (pdf)

Palvelutalo Lepola

www.palvelutalolepola.fi

Ryhmäkoti Iltatuuli 2

Kalevantie 4,

73300 NILSIÄ

puh. 044 748 2627

 

Karhitien pienryhmäkoti

Karhitie,

7330 NILSIÄ

puh. 044 748 2626

 

Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet

Hallinnon yhteystiedot ja palautelomake