Savon Senioripalvelut

KOTIPALVELUT

Savonsenioripalvelut – koti
  1. Kotiin tuotettavat asiointipalvelut
  2. Kaupat
  3. Kuljetukset
  4. Apteekit
  5. Henkinen tuki ja keskusteluapu
  6. Muut toiminta

Ikäihmisten neuvontapiste Kuopiossa

Ikäihmisten neuvonta palvelee arkisin klo 9.00-15.00

lukuun ottamatta arkipyhää edeltävää arkipäivää, jolloin suljemme jo klo 12.00.

Palvelemme

Neuvonta palvelee ikäihmisten hyvään elämään, kotona asumiseen ja arjessa pärjäämiseen liittyvissä kysymyksissä. Neuvontaa tarjoataan yhdistysten, yritysten ja kaupungin palveluista, sekä niiden myöntämiskriteereistä. Etsimme yhdessä sinun kanssasi tarpeisiisi sopivan ratkaisun. Voit olla yhteydessä neuvontaan ennakoivasti ja pienissäkin tiedon tarpeissa. 

Ikäihmisiä, heidän omaisiaan ja läheisiä neuvotaan Suokadun toimintakeskuksella sijaitsevassa neuvontapisteessä, puhelimitse, chatissa ja sähköpostilla. Ikäihmisten neuvontaan voivat olla yhteydessä myös toiset viranomaiset ja muut ammattilaiset ikäihmisten palveluita koskevissa kysymyksissä. 

Neuvonta on varhaisen vaiheen kevyempää tukea. Mikäli toimintakykysi on ikääntymisen tai sairauksien vuoksi heikentynyt huomattavasti, ja olet miltei päivittäisen avun tarpeessa, kartoittaa palveluohjaaja palvelutarpeesi kokonaisvaltaisesti. Voit kysyä asiasta lisää Ikäihmisten neuvonnasta tai lukea lisää sivuiltamme: Vanhusten palvelutarpeen arviointi.

KOTIHOIDON YHTEYSTIEDOT

Eteläisen kotihoidon palveluesimies
044 718 6775 (Levänen)
044 718 6756 (Petonen ja Pyörön palvelutalo)

Keskisen alueen kotihoidon palveluesimies
044 718 3610 (Alavan palvelutalo ja Virtuaalikotihoito)
044 718 7306 (Satama)
044 718 1606 (Niirala-Haapaniemi)
044 718 3242 (Tori)
044 718 3821 (Minna ja Suokadun palvelutalo)

Pohjoisen alueen kotihoidon palveluesimies
044 718 3413 (Männistö) 044 718 6640 (Saarijärvi)044 718 6442 (Mäntylän palvelutalo)
044 718 6404 (Päiväranta-Inkilänmäki)
044 718 3440 (Puijonlaakso)

 

Karttulan kotihoidon palveluesimies
044 718 4914

Nilsiän kotihoidon palveluesimies
044 748 2531

Maaningan kotihoidon palveluesimies
044 748 8653

Riistaveden ja Vehmersalmen kotihoidon palveluesimies
044 718 6166

Juankosken kotihoidon palveluesimies
044 718 8431

KOTISAIRAALA

Pitkään kotona asuminen on yleensä ikäihmisten oma toive. Omien voimien vähentyessä kotiin saatavien palvelujen merkitys kasvaa. Ikäihminen voi hakea monenlaista kunnallista, yksityistä tai vapaaehtoisapua tukemaan kotona asumista. Kotona tarvitaan ehkä myös apuvälineitä ja muutostöitä, jotta se olisi turvallinen paikka asua.

Kotisairaala tarjoaa sairaalatasoista hoitoa potilaan omassa kodissa. Kotisairaala korvaa tai lyhentää hoitoa vuodeosastolla. Kotisairaalassa hoidetaan mm. infektio-, haava- ja saattohoitopotilaita. Kotisairaala tarjoaa myös määräaikaista hoitoa, kuntoutusta ja palveluntarpeen arviota akuutin sairauden/sairaalahoitojakson jälkeen niille potilaille, joilla ei ole säännöllistä kotihoitoa entuudestaan. Jatkohoidon suunnittelu ja järjestely aloitetaan välittömästi asiakkuuden alkaessa.

Kotisairaalan potilaaksi tullaan aina viranomaisen yhteydenoton/lähetteen perusteella. Hoito on määräaikaista ja toteutettavissa Kuopion kantakaupungin alueella. Kotisairaalassa on sairaanhoitaja paikalla joka päivä klo 8-21. Lääkärituesta vastaa kotihoidon lääkäri, joka tekee myös kotikäyntejä. Kotisairaalajakson aikana on mahdollisuus myös fysioterapeutin kotikäyntiin/kotikäynteihin. Yöaikainen hoito toteutetaan yhteistyössä ensihoidon ja kotihoidon yöhoidon kanssa. Lehtolakoti toimii saattohoitopotilaiden tukiosastona.

Omavalvontasuunnitelma kotisairaala (pdf)

Ikäihmisten palveluneuvonta -sivuillamme kerrotaan, millaista apua ja tukea kotona asumiseen voi saada ja millaisia maksukäytäntöjä ja tukia eri palveluihin liittyy. Tukipalveluita kotiin -sivulla kerrotaan mahdollisuudesta saada kotiin ateriapalvelua ja turvapalvelua.
 

Asunnon muutostyöt

Sosiaalihuoltolain mukaisiin asunnon muutostöihin voi saada korvausta omassa kodissaan asuva yli 65-vuotias, pienituloinen tai  vähävarainen, Kelan hoitotukea saava henkilö, jolle liikkuminen tai muu suoriutuminen asunnossaan tuottaa vaikeuksia sairauden tai ikääntymisen vuoksi. Lisää vammaisten ja kehitysvammaisten palveluneuvonta -sivuillamme.

Alla linkkejä Kelan palveluihin, joista voi hakea tukea kotona asumiseen:

Kotitalousvähennystä voi saada, jos teettää kotitalous- tai hoitotyötä, asunnon kunnossapitotöitä tai tietotekniikkalaitteiden asennusta.

 

Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetustuki

Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu on tarkoitettu omassa kodissaan asuvalle yli 65-vuotiaalle pienituloiselle tai vähävaraiselle, Kelan hoitotukea saavalle henkilölle, jolla on sairauksista tai ikääntymisestä johtuvia vaikeuksia liikkua ja käyttää julkisia liikennevälineitä. Lue lisää kaupungin tarjoamista kuljetuspalveluista.

Kuopiossa tuetaan kotona asumista mahdollisimman pitkään. Kotiin järjestetään erilaisia palveluja. Palvelun tarve voi johtua vammasta, sairaudesta tai vanhuudesta. Palvelun tarve ja asiakkaan toimintakyky kartoitetaan kotikäynnillä asiakkaan luona. Kun kotona asuminen ei enää onnistu kotihoidon palvelujen turvin, yksi mahdollisuus on siirtyä palveluasumisen piiriin.

Kotisaattohoito
Kuopion kaupungin kotihoidossa on mahdollisuus kotisaattohoitoon. Kotihoito toimii yhteistyössä KYS:n ja Harjulan sairaalan saattohoidon tukiyksikön kanssa. Tavoitteena on turvata asiakkaan selviytyminen kotona mahdollisimman pitkään. Tutussa ja turvallisessa kotiympäristössä saattohoito toteutetaan yhteistyössä asiakkaan ja omaisten / läheisten kanssa sovitun hoitosuummintelman mukaan.

ATERIAPALVELUT

Ateriapalvelut on tarkoitettu vanhuksille ja vammaisille, jotka eivät itse kykene huolehtimaan ruokailustaan. Ateriapalveluna tarjotaan yksi lounaaksi tarkoitettu ateria päivässä. Ateriat toimitetaan joko kotiin tai asiakas voi käydä syömässä palvelukeskuksessa ja palvelutalossa.

Perusturva- ja terveyslautakunta vahvistaa ateriapalvelujen myöntämisperusteet ja asiakasmaksut vuosittain.

Ateriapalvelujen myöntämisperusteet
Asiakasmaksut
TURVAPALVELUT

Hyvinvointiteknologiaopas, lukuversio (pdf) (tulossa)
Hyvinvointiteknologiaopas, tulostettava versio (pdf) (tulossa)

Perusturva- ja terveyslautakunta vahvistaa turvapalvelujen myöntämisperusteet vuosittain.

Turvapalvelujen myöntämisperusteet
OMAISHOITO

Mitä on omaishoito?

Omaishoitotilanteessa jonkun perheenjäsenen sairauteen, vammaisuuteen tai korkeaan ikään liittyvä auttaminen ja tukeminen on osa perheen arkea ja elämää.

Omaishoitoperhe, sekä hoidettava läheinen että omaishoitaja ja lähipiiri, tarvitsee yleensä tukea omaishoitotilanteessa. Omaishoitoon liittyy aina elämänmuutos, jonka perheenjäsenen sairastuminen tai vammautuminen aiheuttaa. Omaishoito vaikuttaa koko perheen elämään.

Kuka on omaishoitaja?

Suomen omaishoidon verkosto määrittelee omaishoitajaksi henkilön, joka pitää huolta perheenjäsenestään tai muusta läheisestään, joka sairaudesta, vammaisuudesta tai muusta erityisestä hoivan tarpeesta johtuen ei selviydy arjestaan omatoimisesti.

PALVELUTALOT JA RYHMÄKODIT
Palvelutalot ja ryhmäkodit

Ainolan ryhmäkoti
Vanhainkodintie 12, 72100 Karttula, 044 718 4976

Villenpihan ryhmäkoti
Sairaalatie 10, 72100 Karttula
044 718 4975

Kotipihan ryhmäkoti
Sairaalatie 10, 72100 Karttula
044 718 4974

Mäntykampus
Melankatu 10 B, 70500 Kuopio
044 718 3622

 

Mäntylä, Untamonkatu 5, 70500 Kuopio, 044 718 6442

Alava, Siikaniemenkatu 6,
70620 Kuopio, 044 718 3610

Pyörö, Pyörönkaari 28,
70820 Kuopio, 044 718 6756

Suokatu, Maljalahdenkatu 7,
70100 Kuopio, 044 718 3821

Liito-oravan asumisyksikkö
Palomiehenkatu 2, 70820 Kuopio
Koivikko 0447187007
Männikkö 0447187032

Tervaniityn asumispalveluyksikkö
Tervaniitynkatu 3, 70840 Kuopio
044 718 3525

 

Ryhmäkoti Iltatuuli 2
Kalevantie 4, 73300 NILSIÄ
044 748 2627

Karhitien pienryhmäkoti
Karhitie, 7330 NILSIÄ
044 748 2626

Karttapalvelu (kirjoita karttasovellukseen palveluasunnon katuosoite ilman postinumerotietoja)

IKÄIHMISTEN JA ERITYISRYHMIEN ASUMINEN

Jos kotona asuminen ei ole mahdollista, etsitään asumiseen muita vaihtoehtoja. Asumispalveluja järjestetään henkilöille, jotka erityisestä syystä tarvitsevat apua tai tukea asumisessa tai asumisensa järjestämisessä. Tilapäistä asumista järjestetään henkilöille, jotka tarvitsevat lyhytaikaista, kiireellistä apua.

Asukkaat maksavat asumisesta vuokraa ja palveluista peritään asiakasmaksut. Ennen tuetumpaan asumispalveluun siirtymistä muut mahdolliset avohoidon keinot tukea asumista nykyisessä asumismuodossa tulee olla kartoitettu ja arvioitu.

ARA-asunnot

Kuopion kaupungilla on asumispalveluissa arava- ja korkotukivuokra-asuntoja, ARA-asuntoja, vanhuksille ja mielenterveys- ja päihdekuntoutujille. Asumispalvelujen myöntäminen erityisryhmien asiakkaille perustuu hakijoiden palvelutarpeenarviointiin sekä varallisuuden ja tulojen selvittämiseen. Asumispalveluja ovat tukiasuminen, palveluasuminen ja tehostettu palveluasuminen.

Tuettu asuminen

Tuettua asumista järjestetään henkilöille, jotka tarvitsevat tukea itsenäiseen asumiseen tai itsenäiseen asumiseen siirtymisessä. Tuetulla asumisella tarkoitetaan asumisen tukemista sosiaaliohjauksella ja muilla sosiaalipalveluilla.

Perhehoito

Perhehoito on ympärivuorokautisen huolenpidon järjestämistä yksityiskodissa, jolloin asukkaalla on mahdollisuus perheenomaiseen hoitoon ja läheisiin ihmissuhteisiin.

Vanhusten perhehoidon toimintaohje (pdf) tähän tulossa päivitys v.2021

Perhehoitajien hoitopalkkiot ja kulukorvaukset vanhus- ja vammaispalveluissa

Liite vanhuspalveluiden palkkiot ja kulukorvaukset

Palveluasuminen ja tehostettu palveluasuminen

Palveluasumisella tarkoitetaan palveluasunnossa järjestettävää asumista ja palveluja. Palveluasumista järjestetään henkilöille, jotka tarvitsevat soveltuvan asunnon sekä hoitoa ja huolenpitoa.

Palveluihin sisältyvät asukkaan tarpeen mukainen hoito ja huolenpito, toimintakykyä ylläpitävä ja edistävä toiminta, ateria-, vaatehuolto-, peseytymis- ja siivouspalvelut sekä osallisuutta ja sosiaalista kanssakäymistä edistävät palvelut. Tehostetussa palveluasumisessa palveluja järjestetään asukkaan tarpeen mukaisesti ympärivuorokautisesti.

Laitospalvelut

Sosiaalihuollon laitoshoidolla tarkoitetaan hoidon ja kuntouttavan toiminnan järjestämistä jatkuvaa hoitoa antavassa sosiaalihuollon toimintayksikössä. Laitospalveluja voidaan järjestää lyhytaikaisesti tai jatkuvasti, päivisin, öisin tai ympärivuorokautisesti.

Pitkäaikainen hoito ja huolenpito voidaan toteuttaa laitoksessa vain, jos se on henkilön terveyden tai turvallisuuden kannalta perusteltua, taikka siihen on muu laissa erikseen säädetty peruste.

HOIVAPALVELUKESKUKSET

Pitkäaikaishoito
Kuopion kaupungilla on pitkäaikaishoidon laitospaikkoja Puijonlaakson, Riistaveden, Nilsiän ja Maaningan palvelukeskuksissa, Harjulan sairaalan osastoilla 8-10 ja Karttulan terveysaseman vuodeosastolla.


Leväsen palvelukeskus

Paikkoja muistisairaille tai muille pitkäaikaista asumispaikkaa tarvitseville kuopiolaisille. Palvelukeskus sijaitsee Leväsen kaupunginosassa noin 8 km Kuopiosta etelään.
Lue lisää Leväsen palvelukeskuksesta


Puijonlaakson palvelukeskus

Puijonlaakson palvelukeskus Puijonlaakson palvelukeskuksessa toimii kaksi 41-paikkaista pitkäaikaishoidon/vuorohoidon osastoa. Palvelukeskuksessa toimii myös 7-paikkainen Iltaruskokoti.
Lue lisää Puijonlaakson palvelukeskuksesta


Riistaveden palvelukeskus

Riistaveden palvelukeskuksessa on hoivaosasto Lemmikki, jossa on 12 pitkäaikaishoivan paikkaa ja hoitokoti Valpuri, jossa on 13 tehostetun palveluasumisen paikkaa.
Lue lisää Riistaveden palvelukeskuksesta


Lokottaja ja hoitokoti Ollukka Nilsiässä

Tehostetun asumispalvelun yksikkö Ollukka ja pitkäaikaishoidon yksikkö Lokottaja sijaitsevat Nilsiässä.
Lue lisää Lokottajasta ja hoitokoti Ollukkasta


Hoitokoti Liisanpiha Karttulassa

Tehostetun asumispalvelun 12 paikkainen yksikkö Liisanpiha sijaitsee Karttulassa.
Lue lisää hoitokoti Liisanpihasta


Ainola sekä hoitokodit Viljami ja Kotikulma Maaningalla

Tehostetun asumispalvelun yksiköt Viljami ja Kotikulma sekä pitkäaikaishoidon yksikkö Ainola sijaitsevat Maaningalla.
Lue lisää Ainolasta sekä hoitokoti Viljamista ja Kotikulmasta


Iivolan palvelukeskus Juankoskella

Vanhusten asumispalvelut
Lue lisää Iivolan palvelukeskuksesta

MUUT ASUNNON TARJOAJAT

Kuopion Vanhustenkotiyhdistys ry
Untamonkatu 5, 70500 Kuopio
017 264 8400

Vanhusten ja lasten tuki -säätiö r.s.
Mailatie 4, 70200 Kuopio
017 282 0118

Riistaveden Vanhustentukiyhdistys ry
Lokkitie 12, 71600 Riistavesi

Martti Rönkkö, hallituksen pj. 
040 503 4014
Kirsti Karhunen-Meyers, toiminnanjohtaja
044 97 47 788

Pölläkänmäentie 109, 71160 Riistavesi
0400170392

Pihlajakodit-yhdistys ry
Vanhainkodintie 12, 72100 Karttula
044 067 8560

Vehmerikoti

Vehmersalmen Vanhustenkotiyhdistys ry
Repopellontie 311
71310 Vehmersalmi
050 326 7727

Palvelutalo Tilhilä

Palvelutalo Tilhilä

Nilsiän Vanhustensuoja ry
Tilhintie 1-3, 73300 Nilsiä
044 328 1143

Ikääntyneen omaishoitaja voi saada kunnalta omaishoidon tukea ja muuta apua. Omaishoitajana toiminen -sivuilta voit lukea lisätietoa omaishoitajaksi ryhtymisestä ja saatavilla olevista palveluista ja tuista.

Kunta voi tarjota kuljetuksia vähävaraisille ikääntyneille, jotka eivät pysty käyttämään yleisiä kulkuneuvoja. Kuljetuksia voi käyttää asiointi- ja virkistysmatkoihin. Monet järjestöt tarjoavat vertaistuki- ja ystäväpalveluita ikääntyneille.

Ikääntyvän asuminen

Neuvoja ikääntyvälle turvalliseen ja toimivaan kotona asumiseen.

Lue lisää aiheesta

Ikääntyvälle uusi koti

Ikääntyessäsi saatat tarvita uuden kodin, jossa saat nykyistä helpommin apua ja palveluita.

Lue lisää aiheesta